Biskupské nám.
Blažejské náměstí
Blodkovo náměstí
Cyrilometodějské náměstí
Dolní náměstí
Frajtovo nám.
Gorazdovo nám.
Horní náměstí
Kollárovo nám.
Mrštíkovo nám.
Palachovo nám.
Selské nám.
Sušilovo nám.
Tererovo nám.
Varšavské nám.
Václavské nám.
nám. Národních hrdinů
nám. Republiky
nám. Sadové
Žerotínovo nám.
Žižkovo nám.