Masarykovo nám.
Palackého nám.
Trocnovské nám.
Žižkovo nám.