Alšovo nám.
Fügnerovo nám.
Havlíčkovo nám.
Husovo nám.
Mírové nám.
Smetanovo nám.
Velké náměstí
Václavské nám.