náměstí J. A. Komenského
náměstí Kalinovo
náměstí Míru