Braunerovo nám.
Jiráskovo nám.
Komenského nám.
Smetanovo náměstí
Toulovcovo nám.
Šantovo nám.