náměstí Denisovo
náměstí Odboje
náměstí Rašínovo
náměstí Republiky
náměstí T. G. Masaryka
náměstí Václava Hanky