nám. Dr. E. Beneše
nám. F. X. Richtra
nám. Sv. Anny
nám. Svobody