Dělnické nám.
Gorazdovo nám.
Karlovo nám.
Komenského nám.
Martinské nám.
Masarykovo nám.
Purkyňovo nám.
Tiché nám.
Vaňkovo nám.
Václavské nám.
nám. Rabína Ingbera
Žerotínovo nám.