nám. Sv. Floriána
nám. Svobody
nám. T. G. Masaryka